x

Zenica

XXVI Zenička kritična masa "Samo ne trotoarom"! (GALERIJA)

Sponzor galerije je najbolji Fitness Run Zenica koji se nalazi u suterenu (-1) Multiplex Ekran centra.
Aktivisti pokreta Bajkultura, sekcije Udruženja mladih “Priroda i društvo” koja za cilj ima razvoj biciklističke infrastrukture u Zenici i promociju bicikla kao modela održive urbane mobilnosti, učestvovali su u intenzivnoj radionici o planiranju urbanih kampanja u lokalnim zajednicama.

Radionica je realizovana u Banja Luci, od strane lokalne organizacije Centar za životnu sredinu, uz podršku organizacije OneStreet (Prescot, Arizona), te fondacije Trust for Mutual Understanding (New York, NY). Radionica je okupila pojedince i predstavnike organizacija iz pet lokalnih zajednica: Banja Luke, Zenice, Goražda, Trebinja i Glamoča. Tokom trajanja radionice, od 5. do 7. oktobra osmišljeno I razrađeno je ukupno pet kampanja, među kojima i ideja ekipe Bajkultura.

Nakon radionice, u periodu od 8. do 13. oktobra, tim u sastavu osoblja Centra za životnu sredinu i OneStreet-a je obilazio pojedince i organizacije u lokalnim zajednicama koje su uzele učešće u programu, sa ciljem utvrđivanja stanja na terenu, te detaljnije razrade samih kampanja.


Aktivisti Bajkulture su 8. i 9. oktobra u Zenici bili domaćini timu iz Banja Luke i Preskota, sa kojima su prilikom detaljnog obilaska grada biciklima utvrdili neregularnosti u postojećoj biciklističkoj infrastrukturi. Kao neregularnost je primjećeno nekoliko problema – od nelegalnosti biciklističke infrastrukture, do praktičnih problema do kojih je došlo ,,preseljenjem” biciklista sa kolovoznih traka na pješačke staze, odnosno označavanjem biciklističkih traka na pješačkim, umjesto na kolovoznim trakama.

Prilikom posjete tima našem gradu, upriličena je i projekciju filma Milana Lasice “Bicycles Tell Stories” (2014), koji govori o biciklizmu kao stilu života i biciklu kao svojevrsnom sredstvu ličnih i društvenih promjena, a potom i diskusiju na ovu temu.

U slobodnoj razmjeni iskustava, zaključeno je da se Zenica trenutno suočava sa velikim problemima – zagađenje zraka i okoliša, socio-ekonomska situacija, uzurpacije javnih prostora, i dr. Međutim, primjećeno je i to da upravo ove okolnosti skrivaju potencijal koji Zenicu čine povoljnom sredinom za pozitivne promjene, između ostalog ostvarive i kroz investiranje u bolji biciklistički saobraćaj.


Činjenica je da trenutna biciklistička infrastruktura ne može da poveća učešće korisnika bicikla u gradu, iz razloga jer ih praktički izmješta izvan aktivnog saobraćaja, što za posljedicu ima percepciju korištenja bicikla kao nepoželjne ili pak jako opasne aktivnosti. Takvo stanje svijesti u konačnici dovodi do destimulacije građana da koriste bicikl, te je moguće da ponuđeno rješenje više šteti no što koristi. Stoga, neophodno bi bilo da sve one kojima je bicikl prvi izbor, stavimo u ravnopravan položaj sa motorizovanim učesnicima u saobraćaju, a sam grad prepozna benefite toga.

Kako postojeća infrastruktura apsolutno nije zadovoljavajuća niti za bicikliste, niti za pješake i/ili osobe sa invaliditetom – ali ni za vozače automobila, smatramo da nam upravo ovakve okolnosti nalažu da pokrenemo aktivnosti koje će unaprijediti kvalitet života naših građana. Naime, želimo da se ujedinimo kao građani i solidarno uputimo zajedničku inicijativu gradskim vlastima, kako bi Zenici pružili šansu da istinski postane grad po mjeri čovjeka.


“Aktivisti ovih lokalnih zajednica su neki od najupornijih sa kojima sam ikad radila.” izjavila je Sue Knaup, izvršna direktorica OneStreet-a, sa kojom će aktivisti Bajkulture da nastave saradnju.

“Dok njihovi prijatelji i poznanici očajavaju ili napuštaju zemlju, oni ne odustaju, i odlučni su da još jednom ožive svoju lokalnu zajednicu, i povrate joj ponos koji je poljuljan usljed mnogih iskušenja u kojima se njihova zemlja nalazi”, dodala je ova aktivistica.

U odgovoru na ovaj problem, provedenim aktivnostima pokret Bajkultura zvanično je započeo sa kampanjom simboličnog naziva “Samo ne trotoarom!”.

Inicijalne razgovore o kampanji vodili smo i sa djelatnicima Gradske uprave kojima smo predstavili naše ciljeve. Opći dojam Gradske uprave o svemu je bio pozitivan; na biciklističkoj infrastrukturi definitivno treba “poraditi” i kulturu alternativnog transporta u gradu podići na mnogo viši nivo.

Mišljenja smo da gradu nedostaje uvida “sa terena”, a budući da su u toku novi projekti koji uključuju izgradnju biciklističkih i pješačkih staza – primarni cilj kampanje je da uspostavimo bolju saradnju sa gradskom upravom povodom ovog pitanja – odnosno, da se i nas pita.

Javne konsultacije nisu tabu i prethode svakoj održivoj saradnji u kojoj će Bajkultura, kao interesna skupina građana, rado uzeti učešće.

Budući da postojeće farbane “staze” svakako neće dugo da odolijevaju vremenu, pokušat ćemo animirati građane da, umjesto na trotoaru, ubuduće bicikle voze na kolovozu – u prostoru na koji svakako imaju pravo, a vlasti ubijediti da su u našem gradu biciklističke trake mnogo bolja, efikasnija pa i sigurnija opcija od trenutnih “biciklističkih staza”.

.

.

.

.

.

.

.

Foto : Pahuljko/
Izvor : Zenicablog

KOMENTARI
0

Morate biti registrovani i prijavljeni kako biste komentarisali sadržaj.